วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

ประกาศเจตจำนงสุจริต ศธจ.ราชบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ประกาศเจตจำนงสุจริต ศธจ.ราชบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีเป็น ประธาน นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี คณะศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Rbprovincial